top of page

Основною метою діяльності психологічної служби у школі є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу з метою компетентнісного самовдосконалення вчителя і учня на гуманістично – інноваційних засадах, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників.

 Задачі психологічної служби школи:

  • створення сприятливого психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективі;

  • профілактика негативних явищ і пропаганда здорового способу життя;

  • соціально-психологічний супровід  дітей пільгових категорій;

  • здійснення профілактико-просвітницької діяльності та пропаганди психологічних знань, підвищення рівня психологічної грамотності педагогів та батьків.

  • сприяння повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому етапі, створення умови  для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;

  • забезпечення   індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;

  • психологічне забезпечення допрофільного та профільного навчання учнів;

  • раннє виявлення дітей з особливими освітніми потребами та психологічне забезпечення інклюзивної освіти;

  • психологічний супровід випускників до та під час зовнішнього незалежного оцінювання.

bottom of page