top of page

Нормативно-правове забезпечення

Конвенція про права дитини

zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_021

 

Декларація прав дитини

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_384

 

Закон України "Про освіту"

zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

 

Закон України "Про загальну середню освіту"

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14

 

Закон України "Про позашкільну освіту"

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1841-14

 

Закон України "Про охорону дитинства"

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

 

Закон України "Про захист суспільної моралі"

zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1296-15

 

Закон України "Про протидію торгівлі людьми"

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3739-17

Закон України "Про фізичну культуру та спорт"

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3808-12

 

Указ Президента України "Про затвердження Національної стратегії розвитку остіти в Україні на період до 20121 року"

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

 

Указ Президента України "Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності в суспільстві та утвердженн здорового способу життя"

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/258/2002

 

Указ Президента України "Про Національну програму правової освіти населення"

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/992/2001

 

Указ Президента України "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки"

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580/2015

 

Указ Президента України "Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність-здоровий спосіб життя-здорова нація"

zakon3.rada.gov.ua/laws/show/42/2016

 

Указ Президента України "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді"

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/334/2015

 

Указ Президента України "Про День Гідності та Свободи"

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/872/2014

 

Указ Президента України "Про День Соборності України"

zakon5.rada.gov.ua/laws/show/871/2014

 

Указ Президента України "Про День День захисника України"

zakon3.rada.gov.ua/laws/show/806/2014

Постанова "Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді "

zakon3.rada.gov.ua/laws/show/373-19

 

Розпорядження "Про деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів"

zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1718-2010-%D1%80

 

Концепція виховання дітей і молоді в національній стистемі освіти, затверджена колегією МОН України

osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/

Концепція екологічної освіти України

shkola.ostriv.in.ua/publication/code-148B3B2021C2C/list-B407A47B26

 

Концепція формування позитивної мотивації до здорового способу життя у дітей та підлітків

osvita.ua/legislation/Ser_osv/9090/

 

Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

lawua.info/bdata2/ukr2571/pg-4.htm

 

Положення  "Про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів України"

zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0909-05

 

Рекомендації щодо порядку використання деожавної символіки в навчальних закладах України

ua-info.biz/legal/baseap/ua-zmthxe.htm

 

Наказ МОН України "Про затвердження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів"

osvita.ua/legislation/Ser_osv/24565/

 

Наказ МОН України "Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року"

www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248740679

 

Наказ МОН України "Про національно-патріотичне виховання в системі освіти"

ru.osvita.ua/legislation/pozashk_osv/47457/

 

Наказ МОН України "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах"

ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/

 

Наказ МОН України "Про вжиття заходів щодо запобігання насильсту над дітьми"

osvita.ua/legislation/Ser_osv/6489/
 

bottom of page