top of page

Нормативно-правові документи, які регламентують

діяльність психологічної служби

 1. Лист МОНУ від 7.08.2018 № 1/9-487 "Про пріоритетні напрями роботи

 2. Наказ МОНУ від 22.05.2018 р.№ 509 "Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України"

 3. Лист МОНУ від 05.09.2018 № 1/9-529 "Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України"

 4. Наказ МОНУ від 31.05. 2018 р. № 555 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі"

 5. Лист МОН України від 28.07.2017 р. № 1/9-414 "Про забезпеченість психологічної служби системи освіти України та пріоритетні напрями діяльності у 2017-2018 навчальному році"

 6. НАКАЗ МОНУ від 08.08.2017 № 1127 Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року

 7. Лист МОНУ про забезпечення навчальних закладів практичними психологами та організацію у 2016/2017 н.р. належного супроводу учасників навчально-виховного процесу

 8. Роз"яснення основних положень листа МОН від 17.09.2015 № 1/9-442 «Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби»

 9. Лист Мон України від 17 вересня 2015 року № 1/9-442 щодо оптимізації діяльності працівників психологічної служби системи освіти

 10. Лист МОН від 23.07 2015 р. № 1/9- 347 "Про забезпечення фахівцями та пріоритетні напрями діяльності психологічної служби системи освіти у 2015/2016 н.р."

 11. Лист МОН від 28.05. 2015 р. № 1/9-264 "Про програму виховних заходів з питань попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»

 12. Інструктивно-методичний лист МОНУ від 25.07.2014 р. № 1/9-374 про стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 році

 13. Лист МОНУ від 06.06.2013 р. N 1/9-413 "Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти"

 14. Методичні рекомендації МОН щодо діяльності соціально-психологічної служби у 2013 - 2014 навчальному році

 15. Наказ МОНУ про затвердження Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи

 16. Положення про психологічну службу системи освіти

 17. Лист КЗ "КОІППО" від 19.09.2011 № 595 "Про єдиний методичний день для працівників психологічної служби закладів освіти області"

 18. Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів

 19. Етичний кодекс психолога

 20. Етичний кодекс спеціаліста з соціальної роботи

 21. Конституція України

 22. Закон України про освіту

 23. Конвенція ООН про права дитини

 24. Указ президента України "Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей"

 25. Закон України "Про охорону дитинства"

 26. Лист МОНУ щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України

 27. Наказ МОН України про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України

 28. Лист МОНУ про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію,що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України

 29. Лист МОНУ про організацію та проведення "години психолога"

 30. Лист МОНУ щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді

 31. Лист МОНУ щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх

 32. Зразок оформлення посадової інструкції практичного психолога системи освіти

 33. Зразок оформлення посадової інструкції соціального педагога системи освіти

 34. Кваліфікаційні вимоги до посад практичного психолога та соціального педагога

 35. Лист МОНУ про впровадження факультативних курсів

 36. Нормативи часу на основні види робіт практичного психолога

 37. Нормативи часу на основні види робіт соціального педагога

 38. Copyright © 2019 lam83 Rights Reserved.

 39. Designed by www.diablodesign.eu.

bottom of page