top of page

Правила прийому

Шановні батьки першокласників!

Вам необхідно принести такі документи на дитину:

1. Медична довідка (карта поступаючого, завірена дільничим педіатром та каб. № 1.)

2. Виписку всіх наявних профілактичних щеплень, завірену печаткою установи, де чітко вказані прізвище, ім'я, по батькові дитини, дата народження, адреса проживання.

3. Результати аналізів обстеження на глисти.

4. Зошит (12 аркушів) для особової справи.

Документи необхідно здати

з 1 серпня до 1 вересня у вищевказаному порядку

у кабінет шкільної медичної сестри

Сарненський навчально-виховний комплекс «Школа-колегіум»

проводить набір учнів до 1 класу
на 2018 - 2019 навчальний рік.


Прийом документів проводиться за адресою:
вул.Чорновола, 1(ІІ поверх школи, кабінет психолога)

Відповідно до Зако­ну України «Про загальну середню освіту» для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

  • заява на ім’я директора школи;

  • копія свідоцтва про народження дитини.

 Звертаємо Вашу увагу на те, що дітям, які вступають до першого класу школи І-ІІІ ступеня, що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може бути відмовлено у зарахуванні

Вулиці нашого мікрорайону:

Мікрорайон "Дослідна станція", вулиці: Крилова, Івана Огієнка, Челюскінців, пров. Челюскінців, Вишнева, Тараса Боровця, Борова, Кутузова, Вереснева, Чкалова, Осипенка, Горіхова, Гоголя, Чернишевського, Ломоносова, Лермонтова, Спартака, Галицького, Соснова, Робітнича, Вузька,  Нова, Невського, Суворова (від вул. Вишневої до шляхопроводу), 1 Травня, Грушева,  Ш. Руставелі, Лісова, Героїв Берестечка, Шевченка, пров. Шевченка, Спортивна, Весняна, Садова, Островського, Сороки, Торфова, Рівненська, Приходька, Леоніда Куліша, Волинська, пров. Волинський, Молодіжна, Сосюри, Маяковського, Пилипа Орлика, Орлівська, пров. Орлівський, Заїкіна, Ювілейна, Ушакова, Ковельська, Жовтнева, Я.Мудрого, Військова.

( Рішення міськвиконкому від 18.05.2016   № 144)

   

 До послуг учнів та батьків:

  • навчання хореографії з 1-го класу;

  • польська мова з 4-го класу;

  • ГПД з 1-го класу;

  • варіативні курси: логіка, риторика;

  • високо професійні учителі з увагою до кожного учня.

 Вчителі, які будуть працювати з першокласниками у 2018-2019 н.р.:

1-А класу –  Токарчук Ольгу Миколаївну;

1-Б класу – Довгалюк Марію Михайлівну;

1-В класу – Янушко Тамару Андріївну;

1-Г класу – Свирид Вероніку Володимирівну.

Ласкаво просимо до нашої школи!!!

 

ПРАВИЛА
конкурсного прийому учнів до колегіумних класів
Сарненського навчально-виховного комплексу "Школа-колегіум” ім. Т.Г.Шевченка

1. Загальні положення

1.1. Прийом учнів до колегіумних (5-11) класів Сарненського навчально-виховного комплексу "Школа-колегіум” ім. Т.Г.Шевченка здійснюється на конкурсній основі відповідно до Положення про конкурсний прийом учнів до Сарненського навчально-виховного комплексу «Школа-колегіум» ім. Т.Г. Шевченка та на підставі Статуту закладу.
1.2. У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.
1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу.

2.1. Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні закладу. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.
2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні навчального закладу вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.
2.3. Випробування в рамках основного конкурсного прийому проводяться лише після закінчення навчального року (травень-липень). За наявності вільних місць допускається додатковий конкурсний прийом (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
2.4. Додатковий конкурсний прийом може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
2.5. Для проведення конкурсних випробувань у навчальному закладі створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора навчального закладу за погодженням з радою навчального закладу. До складу приймальної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу або заступник з навчально-виховної роботи.
2.6. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім'я директора навчального закладу, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту.
2.7. До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.
2.8. Поза конкурсом до навчального закладу приймаються учні з високим рівнем навчальних досягнень.

3. Проведення конкурсу.

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1-го класу колегіуму (що відповідає 5-му класу основної школи), проводяться з навчальних предметів: українська мова, (диктант з творчим завданням), математика (письмово), читання. Адміністрація колегіуму самостійно визначає чисельність приймальної комісії, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше трьох.
3.2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів колегіуму, проводяться за умови наявності вільних місць під час основного конкурсного прийому у формі співбесіди з урахуванням табеля успішності або свідоцтва про базову загальну середню освіту.
3.3. Тексти диктантів, варіанти письмових завдань, теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються вчителями предметних методичних кафедр та затверджуються директором навчального закладу за погодженням відділу освіти Сарненської районної державної адміністрації. Можливе часткове використання творчих завдань.
3.4. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
3.5. Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу в запечатаному конверті, який у день випробування відкриває голова приймальної комісії у присутності її членів та вступників.
3.6. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії та передаються для перевірки членам комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою приймальної комісії після виставлення балів.
3.7. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, інших видів випробувань визначає голова приймальної комісії для кожної вікової групи окремо.
3.8. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу.
3.9. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.
3.10. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового - не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.
3.11. Учасники міжнародних олімпіад, інтелектуальних та творчих конкурсів, спортивних змагань, переможці та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, а також учасники II та III етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.
3.12. Учні закладу та інших навчальних закладів, які закінчили навчальний рік з навчальними досягненнями початкового рівня (1-3 бали) до конкурсних випробувань не допускаються.
3.13. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.
3.14. Учні, які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування.

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична довідка встановленого зразка.
4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням приймальної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відділом освіти Сарненської районної державної адміністрації.
4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відділу освіти Сарненської районної державної адміністрації, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до колегіуму, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу по місцю їх проживання.
4.6. Учні, які зараховані до колегіуму, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додатковий конкурсний прийом.

bottom of page